Kontaktné informácie


ellma, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 783/4
01001 Žilina

+421 905 591 480
obchod@supshop.sk

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4207 1004
IČO: 52029794
DIČ: 2120969950

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Žilina
vložka č. 71084/L, oddiel Sro